Pobierz Raport w PDF (11MB)

Scenariusz 1:
Społecznoczułe technium

Gdańsk w 2070 roku to połączenie koncepcji znanego z przeszłości modelu miasta relacyjnego (np. Berlina w latach 80. XX wieku) z technologicznym megapolis. Miasto to napędzają technologie. Jest inkluzywne i odporne na kryzysy – gotowe do adaptacji i rozwoju. Sztuczna inteligencja z jednej strony zapewnia mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, z drugiej zaś, poprzez otwarty dostęp do danych, sprawia, że zmienia się sposób postrzegania prywatności. Rośnie zaufanie społeczne, ale znika poczucie anonimowości. Mieszkańcy mniej obawiają się zagrożeń w świecie fizycznym. Miasto jest stale monitorowane. Odpowiednie służby natychmiastowo reagują na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu. W tym scenariuszu miasto staje się inteligentnym, żywym bytem, który pełni rolę opiekuna znającego potrzeby mieszkańców i stawiającego ich potrzeby w centrum.

Intensywna praca systemowa spowodowała, że miasto uporało się zagrożeniem zagłady ekologicznej. Gdańsk od kilkunastu lat jest neutralny klimatycznie. Aktualna strategia opiera się na maksymalnie zoptymalizowanym korzystaniu z zasobów i miejskim obiegu cyrkularnym. Miejska gospodarka wodna funkcjonuje w oparciu o system miasta-gąbki. Dzięki odpowiedniej infrastrukturze – zastosowaniu betonu jamistego (materiału o dużej porowatości), budowaniu zielonych dachów, woda deszczowa zostaje zatrzymana i oczyszczona. Wykorzystuje się ją do nawadniania parków, terenów miejskich oraz uzupełniania zapasów wody przeznaczonej do celów sanitarnych.

Gospodarka opiera się na sztucznej inteligencji i rozwiązaniach inspirowanych Solarpunkiem (bazujące na technologiach rozwiązania wspierające bioróżnorodność oraz przeciwdziałające zmianom klimatu). Ekonomia empatii zastąpiła ekonomię wiecznego wzrostu. Zamiast koncentrowania się wyłącznie na potrzebach człowieka, stosuje się zasadę, że wszystkie byty mieszkające w mieście (ludzie, zwierzęta, rośliny, roboty) traktowane są na równi.

Zielona infrastruktura zarządzana jest przez inteligentne systemy. Większość przestrzeni zielonych w mieście to jadalne parki, które traktowane są jako dobro wspólne. Woda i powietrze oczyszczane są przez filtry podłączone do infrastruktury internetu rzeczy. Za pielęgnację i nawadnianie roślin w parkach odpowiedzialne są drony i roboty. Powszechne są ośrodki łączące funkcje szklarni oraz elektrowni, gdzie szkło solarne zapewnia odpowiedni klimat do uprawy roślin. Technologie pozwalają na odzyskiwanie energii w domach mieszkańców. Na świecie na komercyjną skalę wykorzystuje się ogromne ilości czystej energii pochodzącej ze sztucznego słońca – reaktora fuzji jądrowej. Minęły lata, odkąd wprowadzono kodeks minimalizmu. Zakłada on m.in. konieczność ograniczania posiadanych dóbr (zarówno analogowych, jak i cyfrowych), ich wymianę i tworzenia produktów wielofunkcyjnych.

Gdańsk jest miastem zbudowanym z autonomicznych dzielnic, gdzie usługi znajdują się w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania. Jest zdecentralizowany, ale kompaktowy. Miasto zaprojektowane jest w oparciu o model długowieczności, którego głównym założeniem jest utrzymywanie mieszkańców w zdrowiu. Budynki wznoszone są z materiałów żyjących, trwałych, łatwych do przemodelowania, służących latami, takimi jak materiały biomimetyczne czy biosyntetyczny jedwab pajęczy. Komunikacja w mieście opiera się na założeniach odwróconej piramidy mobilności. Na ulicach obowiązuje powolny ruch pieszy, dzięki czemu miastu udało się przywrócić jedną z jego podstawowych funkcji – zapewnienie przypadkowości kontaktów. Szybki transport pasażerski i towarowy bazuje na kursujących wahadłowo autonomicznych pociągach funkcjonujących w oparciu o system lewitacji magnetycznej.

Oś wartości

Oś przedstawia 4 zestawy wartości zdefiniowane na podstawie analizy shift cards. Na osiach znajdują się czynniki napędzające (różnorodnie, innowacyjnie, kolektywnie, elastycznie) oraz hamujące (jednolicie, schematycznie, pojedynczo, zachowawczo). Położenie kropki na osi oznacza charakter danego scenariusza.

Czynniki hamujące Oś natężenia Czynniki napędzające
Jednolicie
Różnorodnie
Schematycznie
Innowacyjnie
Pojedynczo
Kolektywnie
Zachowawczo
Elastycznie

Macierz reakcji

Macierz reakcji przedstawia wybrane shift cards dotyczące danego scenariusza w podziale na 4 kategorie: wspieraj, inspiruj się, obserwuj, hamuj. Ich celem jest zwrócenie uwagi na zmiany, których sygnały widać już dziś, a które stają się częścią przedstawionych scenariuszy.

WSPIERAJ
– implementuj te zjawiska / rozwiązania w swojej strategii

INSPIRUJ SIĘ
– czerp wiedzę z tych zjawisk / rozwiązań

OBSERWUJ
– zwracaj uwagę na te zjawiska / rozwiązania, pamiętaj o nich

HAMUJ
– przeciwdziałaj tym zjawiskom / rozwiązaniom, zapobiegaj im