Pobierz Raport w PDF (11MB)

Scenariusz 4:
Błękitna autonomia

Ze względu na zagrożenie zalaniem Gdańsk stopniowo przenosi się w głąb lądu. Trwają prace nad innowacjami w zakresie budowania miast pod wodą. Gdańsk dąży do bycia wodnym miastem, autonomicznym energetycznie.

Po kilku długich suszach mieszkańcy zdają sobie sprawę z tego, jak cennym bogactwem jest woda. Proces odwróconej osmozy (efektywny pod względem wykorzystania zasobów przy jednoczesnym odzyskiwaniu surowców) w celu odsalania wody morskiej stosuje się jeszcze na niewielką skalę. Wszystkie mieszkania wyposażone są w systemy zbierania i ponownego wykorzystywania wody szarej. Dostęp do wody pitnej nie jest równo dystrybuowany. W związku z tym rosną niepokoje i walki społeczne. Mieszkańcy wymagają od władzy równomiernej dystrybucji i dostępu do wody. Następuje wzrost nierówności społecznych i ekonomicznych. W mieście coraz więcej jest tzw. niewidzialnych – osób żyjących poza systemem, na marginesie życia miejskiego. Edukacja prowadzona jest w trybie elastycznym, co oznacza szerszy i bardziej spersonalizowany dostęp do wiedzy bazującej m.in. na doświadczanym przez mieszkańców modelu życia w permanentnej gotowości na zmiany.

Głównym celem strategicznym miasta jest optymalizacja wykorzystania wody oraz jej magazynowanie. Gdańsk skutecznie gospodaruje nią zarówno w makroskali, m.in. poprzez akwakulturę (pozyskiwanie żywności ze środowisk wodnych), jak i w mikroskali, np. poprzez hydroponikę (uprawę roślin, której podstawą są pożywki wodne). Pracuje się nad porowatymi, oddychającymi materiałami i powłokami, które usprawnią infrastrukturę miejską, w tym mieszkaniową.

Fale morskie stanowią główne źródło energii odnawialnej. Żywność jest oparta o hodowlę na wodzie (przemysłowa uprawa makroglonów i roślin). Poszukuje się alternatywnych źródeł białka – takich, które w procesie produkcji nie wymagają dużego zużycia wody. Miasto zostaje stopniowo odbetonowywane, zyskując przestrzeń dla nowych gatunków roślin odpornych na suszę. Powraca się do uprawy roślin wcześniej wypartych z procesu naturkulturowania. Poszerza się obszar ogrodów deszczowych. Powołano miejską radę zajmującą się strategią ochrony danych cyfrowych, które mogłyby zostać utracone w wyniku zalania infrastruktury internetowej.

Miasto dąży do tego, aby miejska infrastruktura była elastyczna i odporna. Ze względu na susze i upały jednym z celów architektury miejskiej jest tworzenie cieni. Budynki są wysokie i jasne (popularne są tzw. cool roofs), przez co promienie słoneczne odbijają się od nich, spowalniając proces ich nagrzewania. Zmieniają się także wnętrza – inteligentne urządzenia i asystenci głosowi są integralną częścią większości mieszkań. Wspierają użytkowników w prowadzeniu bardziej zorganizowanego i zrównoważonego życia. Algorytmizacja życia jest na porządku dziennym. Coraz więcej decyzji podejmują za ludzi maszyny i systemy. Ze względu na ryzyko zalania rozwija się transport powietrzny i podziemny. Trwa budowa miejskiej windy – podziemnego systemu dróg, w którym pojazdy transportowane są pomiędzy miejscami docelowymi na ogromnych platformach. Zintegrowane i inteligentne sieci transportowe w czasie rzeczywistym zbierają dane na temat możliwych załamań pogodowych, dzięki czemu miasto może szybciej przygotować się na ewentualne ryzyko. Dzięki internetowi rzeczy i czujnikom możliwe jest maksymalne zoptymalizowanie przepustowości w myśl zasady mobilności jako usługi.

Oś wartości

Oś przedstawia 4 zestawy wartości zdefiniowane na podstawie analizy shift cards. Na osiach znajdują się czynniki napędzające (różnorodnie, innowacyjnie, kolektywnie, elastycznie) oraz hamujące (jednolicie, schematycznie, pojedynczo, zachowawczo). Położenie kropki na osi oznacza charakter danego scenariusza.

Czynniki hamujące Oś natężenia Czynniki napędzające
Jednolicie
Różnorodnie
Schematycznie
Innowacyjnie
Pojedynczo
Kolektywnie
Zachowawczo
Elastycznie

Macierz reakcji

Macierz reakcji przedstawia wybrane shift cards dotyczące danego scenariusza w podziale na 4 kategorie: wspieraj, inspiruj się, obserwuj, hamuj. Ich celem jest zwrócenie uwagi na zmiany, których sygnały widać już dziś, a które stają się częścią przedstawionych scenariuszy.

WSPIERAJ
– implementuj te zjawiska / rozwiązania w swojej strategii

INSPIRUJ SIĘ
– czerp wiedzę z tych zjawisk / rozwiązań

OBSERWUJ
– zwracaj uwagę na te zjawiska / rozwiązania, pamiętaj o nich

HAMUJ
– przeciwdziałaj tym zjawiskom / rozwiązaniom, zapobiegaj im