Pobierz Raport w PDF (11MB)

Jak wyglądał proces badawczy?

W ramach badania przeprowadziliśmy:

  • 11 wywiadów eksperckich z ekspertkami i ekspertami z zakresu urbanistyki, mieszkalnictwa, innowacji społecznych, kultury i sztuki, antropologii, mobilności, migracji i nowych technologii,
  • warsztaty Creative Games z najmłodszymi mieszkańcami Gdańska tworzące bazę pytań o przyszłość,
  • Sesję Radykalnego Śnienia o Mieście – poszukiwanie sposobów na radykalne rozwiązania problemów Gdańska z wykorzystaniem przełomowej technologii, pracując w multidyscyplinarnych zespołach projektowych złożonych z mieszkańców, przedstawicieli administracji miejskiej, innowatorów, społeczników, akademików i artystów,
  • analizę danych zastanych (desk research)

Prhttps://gpswp.chaocos.online/shift-cards/zygotowaliśmy także:

12 wyzwań dla miast w skali globalnej